Konopí (Cannabis)

Konopí seté (latinsky Cannabis) je jednou z nejstarších kulturních a léčivých rostlin známých lidstvu. Používá se již tisíce let, ať už jako zdroj potravy a vláken nebo jako lék a narkotikum. Navzdory mnoha jeho použitím upadala tato rostlina po jistou dobu stále více do zapomnění.
Již několik let však konopné výrobky opět zažívají nesmírný vzestup a jsou stále populárnější. Existuje pro to několik důvodů – včetně rostoucího výzkumu jejich terapeutických účinků i zájmu o přírodní alternativy na podporu zdraví. Mnozí majitelé domácích zvířat se tématem konopí přirozeně zabývají také a chtějí se o něm dozvědět více. V následující části bychom vám proto rádi poskytli přehledné
informace o konopí, jeho složkách, mechanismu jeho působení a jeho lékařském potenciálu.
hemp.jpg
Složky
Rostliny rodu konopí obsahují velké množství takzvaných kanabinoidů. Jedná se o látky, které dosud
nebyly zjištěny téměř v žádné jiné rostlině. Jednou z nich je tetrahydrokanabinol (THC), který je znám
svým opojným účinkem. Je důležité vědět, že většina ostatních kanabinoidů psychoaktivní (tj. omamná)
není a má zároveň i velký léčebný potenciál. Jedním z nejlépe prozkoumaných kanabinoidů je kanabidiol
(CBD), který má podle studií různé pozitivní účinky a téměř žádné účinky nežádoucí.
Kromě kanabinoidů se v konopí vytváří velké množství dalších látek s farmakologickými vlastnostmi.
Patří sem i terpeny a flavonoidy. Je zajímavé, že některé složky konopí se pravděpodobně pozitivně
ovlivňují nebo doplňují. Díky studiím se prokázalo, že např. terpeny mohou některé účinky kanabinoidů
ještě umocňovat. Rovněž bylo prokázáno, že např. CBD má schopnost psychotropní účinky THC omezit.
Kromě toho se zdá, že nejen kanabidiol, ale i jiné kanabinoidy mohou mít pozitivní vliv na organismus.
Pro co největší prospěšnost tohoto cenného kombinovaného účinku používáme u našich výrobků
širokospektrální výtažky z konopí nebo celá květenství.
Mechanismus působení
Účinky a mechanismy působení kanabinoidů jsou velmi různorodé a komplexní. Obecně lze shrnout, že kanabinoidy z konopí (fytokanabinoidy) částečně působí stejnými cestami jako některé látky zvané „poslové“ a vytvářené samotným organismem (tzv. endokanabinoidy). Tyto endokanabinoidy jsou součástí tzv. endokanabinoidního systému (ECS), který se nachází v těle všech savců. ECS je regulační systém organismu, který je odpovědný za udržování vnitřní rovnováhy. Jeho úkolem je vyvažovat aktivitu
různých důležitých tělesných systémů a regulovat tak základní funkce, jako je např. spánek, chuť k jídlu, nálada, vnímání bolesti a imunitní odpověď.
Před několika lety se objevila teorie, že příčinou některých nemocí je chybná nebo nedostatečná funkce
ECS. Tím by se mohlo vysvětlovat, proč má zřejmě konopí pozitivní vliv na různé choroby. Existuje
domněnka, že příjmem fytokanabinoidů dochází k podpoře ECS a obnovení jeho správné funkce, a tím i
vnitřní rovnováhy.
Kanabidiol (CBD)
Jedním z nejznámějších fytokanabinoidů, který se také stále častěji používá u zvířat, je kanabidiol (CBD). Jedním z důvodů je, že CBD je látkou legální. Nemá totiž psychoaktivní účinky a nemá za následek stavy opojení. Kromě toho má CBD velký léčebný potenciál a zdá se, že nemá žádné výrazné nežádoucí účinky. Dokonce i Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhodnotila CBD ve své zprávě zveřejněné v roce 2017 jako látku s velmi dobrým bezpečnostním profilem a potenciálně širokým medicínským přínosem. I přesto všechno je však nutné podávat tuto látku zvířatům pouze po konzultaci s veterinárním lékařem. Existuje totiž možnost její interakce s léky a CBD se tak nemá podávat březím samicím ani samicím v laktaci.

Podle několika studií by CBD mohl mít nejrůznější pozitivní účinky. Výzkumníci již v různých pokusech prokázali protizánětlivé, protibolestivé, antikonvulzivní, antiemetické, neuroprotektivní, protiúzkostlivé nebo antipsychotické účinky.

Stavy úzkosti, deprese a psychózy

V nejrůznějších studiích již bylo prokázáno, že CBD má schopnost zmírňování úzkosti a zklidnění organismu. Ve výsledcích jedné z nich se pak objevila domněnka, že CBD může mít i antidepresivní účinky. Údaje získané od chovatelů zvířat naznačují, že relaxační účinek lze pozorovat již při nízkých dávkách. Následně se pak neobjevují žádné výrazné nežádoucí účinky, jako je například sedace nebo letargie.


CBD má možná i pozitivní dopad na psychiku. Podle jedné studie vykazuje antipsychotické účinky a zároveň u něj dochází k nežádoucím účinkům méně než u tzv. „typických“ antipsychotik.

Bolest a zánět

Nedávno byla publikována studie prováděná u psů s osteoartrózou. Podle ní měla zvířata při podávání CBD pociťovat výrazně menší bolest a vykazovat vyšší aktivitu. Zajímavost CBD tkví zejména v případě různých zánětlivých a bolestivých onemocnění, protože podle studií se zdá, že má jak protizánětlivé, tak analgetické účinky.

 

Některé výzkumy navíc naznačují, že CBD může být vhodný i při neuropatické bolesti, tj. bolesti způsobené poškozením nervového systému nebo jeho dysfunkcí.

Nevolnost a zvracení

Předpokládá se, že konopí se již před staletími používalo k potlačení nevolnosti a zvracení. Tento účinek byl v několika studiích mezitím prokázán a zdá se, že se objevuje již při nízkých dávkách.

Nádorová onemocnění

Řada experimentů naznačuje, že CBD může mít i antineoplastické vlastnosti. Je však třeba velmi jednoznačně upozornit, že téměř všechny studie zabývající se tímto tématem byly dosud prováděny na zvířecích modelech nebo nádorových buňkách kultivovaných v laboratorních podmínkách. To znamená, že mají velmi omezenou platnost. Zajímavé je však zjištění, že v některých z těchto studií měl CBD zjevně různé účinky na nádorové buňky. Například byly případy nasvědčující schopnosti CBD inhibovat proliferaci buněk, působit jejich uhynutí, nebo bránit tvorbě nových krevních cév v nádorech.

Aby však bylo možné deklarovat, zda může být CBD prospěšný, a pokud ano, pro které typy nádorů, je třeba provést rozsáhlé klinické studie. I kdyby však CBD žádný vliv na růst nádoru neměl, mohl by u některých pacientů s nádorem alespoň zmírnit bolest a nevolnost.

Záchvaty

Podle informací z nejrůznějších studií existuje díky CBD možnost omezení četnosti a intenzity některých záchvatů, aniž by to mělo za následek závažné nežádoucí účinky. Ve studii u psů s epilepsií bylo pozorováno významné snížení četnosti záchvatů u jedinců, kteří dostávali CBD. Kromě toho byl v USA nedávno schválen lék obsahující kanabidiol (Epidiolex®) k léčbě dvou vzácných a těžkých forem dětské epilepsie.

Jiné neurologické příznaky

CBD může mít také neuroprotektivní účinek – tedy chránit nervový systém. Existují například studie, kde u zvířat, která CBD dostala před mrtvicí nebo po ní, došlo k menší míře poškození. Některé studie navíc naznačují, že CBD by mohlo mírnit příznaky některých neurodegenerativních onemocnění, tj. těch, při nichž se nervové buňky postupně ničí – příkladem může být Alzheimerova choroba.

Co je to Cannabis, konopí a marihuana

„Cannabis“ není ve skutečnosti nic jiného než latinský název pro konopí jako rostlinný rod. Dnes se však pojem „konopí“ používá hlavně pro průmyslově využívanou rostlinu postrádající toxické účinky. Tato rostlina obsahuje vyšší koncentrace CBD a méně než 0,3 % THC. Pokud však někdo hovoří o marihuaně, myslí tím opět konopí, ovšem s omamnými účinky, tj. s vysokým obsahem THC a nízkým
obsahem CBD.

Pro naše výrobky samozřejmě používáme výhradně konopí průmyslové. Toto konopí obsahuje méně
než 0,2 % THC, nemá tedy žádný omamný účinek a je v Evropě (i ve Švýcarsku) zcela legální. Kromě
toho obsahuje nejen přírodní CBD, ale i další kanabinoidy, terpeny a flavonoidy.