Osteoartróza

Co je to osteoartróza?
Artróza neboli osteoartróza je jedním z nejčastějších kloubních onemocnění u psů a dochází k ní u zvířat všech věkových kategorií. Jedná se o onemocnění, které je výsledkem nadměrného opotřebení kloubu. Tento proces začíná poškozením chrupavky a později také vede ke změnám kosti, kloubního pouzdra a okolní měkké tkáně. Přestože podle učebnic se osteoartróza klasifikuje jako nezánětlivé chronické onemocnění, často ji doprovázejí mírné záněty trvalé povahy.
Osteoartróza se v zásadě dělí na dvě formy – primární a sekundární. Primární osteoartróza se obvykle vyskytuje v pokročilém věku a její příčina je do značné míry neznámá. K sekundární osteoartróze naopak dochází v důsledku primárního onemocnění kloubu. Patří sem onemocnění a stavy vedoucí k nerovnému rozložení zátěže (např. dysplazie kloubů), způsobující nestabilitu (např. ruptura předního zkříženého vazu), vyvolávající zánět (např. infekce) nebo způsobující nepřiměřenou námahu (např.
nadváha).

V důsledku výše uvedených příčin dochází k poškození kloubní chrupavky. To vede mimo jiné k uvolňování kousků chrupavky, které mohou vyvolat zánětlivou reakci synoviální tekutiny, a tím vyvolat začarovaný kruh. Vzhledem k zánětu dochází k rozpadu tkáně chrupavky a následně k postupnému ničení chrupavky kloubní. Osteoartróza ale také vede ke změnám ve všech ostatních kloubních strukturách. Tvoří se nové výčnělky kostní tkáně a dochází k postupnému tuhnutí kloubního pouzdra. Změny spojené s osteoartrózou vedou k bolestem, otokům kloubů, snížené pohyblivosti a stále vyššímu chromnutí.
arthritisWhite.jpg
Metody léčby
Osteoartrózu jako takovou léčit nelze, lze se však pokusit zastavit proces onemocnění nebo jej alespoň
zpomalit. V případě sekundární osteoartrózy je třeba léčit příčinu, je-li to možné. Primární onemocnění
však často zcela léčitelné není, a i když ano, způsobují stávající změny zvířeti často potíže i nadále. Z
tohoto důvodu je jedním z hlavních cílů u obou forem osteoartrózy udržet kvalitu života na co nejvyšší
úrovni a oddálit další progresi onemocnění, a to pomocí podpůrných opatření.

Mezi možná podpůrná opatření patří:

Agility+ product.png
Doplňky krmiv
Na podporu kloubů lze podávat různé doplňkové látky – například kanabidiol, glukosamin nebo
chondroitin. Tyto a některé další léčivé látky jsou součástí našeho produktu Agility+.
Léčiva
V závislosti na závažnosti onemocnění lze doporučit různé léky. O typu, druhu a dávkování musí
rozhodnout veterinární lékař v závislosti na případu.
Redukce tělesné váhy
Mnoho psů s osteoartrózou trpí nadváhou. U těchto zvířat lze namáhání kloubů omezit snížením tělesné
hmotnosti.
Úprava nároků na výkonnost
Je třeba vyhnout se přetěžování, jako například sportovní aktivita, skoky a náhlé změny směru, protože
zde dochází k intenzivní zátěži kloubů. Místo toho je třeba volit způsob pohybu s nízkým stupněm
namáhání (např. plavání).
Fyzioterapie
Pravidelné pasivní a aktivní cvičení může podpořit mobilitu a posílit svaly. Za tímto účelem se
doporučuje obrátit se na erudovaného fyzioterapeuta zvířat.