Partneři Paw-Treats:

Po dlouhém hledání a usilovném snažení má společnost Paw-Treats to potěšení spolupracovat s jedinečnými partnery a vysokými školami. To nám umožňuje vývoj prvotřídních výrobků a jejich nezávislé testování. Přečtěte si o našich nejvýznamnějších partnerech více:

ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je výzkumným partnerem Paw-Treats již od samého počátku. Spolupracujeme zejména s katedrami pro bezpečnost potravin a veterinární péči, a to na testování kvality našich výrobků pomocí té nejmodernější výzkumné infrastruktury. Kromě toho je předmětem naší spolupráce i organizace nezávislého testování našich výrobků a našich nezávislých klinických hodnocení.

Základy zemědělského vzdělávání v České republice byly položeny již za rakousko-uherské monarchie. Již v roce 1776 byly na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zavedeny přednášky ze zemědělské živočišné výroby. V roce 1788 pak zde byla založena katedra zemědělství. Od roku 2007 je Česká zemědělská univerzita v Praze členem Euroligy přírodních věd, což je síť evropských univerzit zaměřených na přírodní vědy založená v roce 2001. V současné době má univerzita více než 18 000 studentů (10 % z toho jsou studenti zahraniční), 6 fakult a 1 ústav. Zaměstnává také 1 700 pracovníků, z nichž více než 700 tvoří profesoři a docenti.

czu-cz-cerna-transparentni-900x600x300dp

Veterinární kliniky pod vedením MVDr. Michaely Riedlové

MVDr. Michaela Riedlová je v České republice velmi dobře známou veterinární lékařkou a úzce spolupracuje s naším vědeckým partnerem, tedy ČZU, na testování funkčnosti a bezpečnosti našich výrobků v rámci nezávislých zkoušek výrobků a dokonce i v rámci klinických hodnocení.

MichaelaRiedlova.jpg

Michaela Riedlová vlastní tři veterinární kliniky, v nichž působí hned několik specializovaných veterinárních lékařů. Sama Michaela Riedlová provozuje svoji praxi již více než dvacet let a má tak vynikající znalosti, rozsáhlé zkušenosti a široký okruh zákazníků. Kromě své práce veterinární lékařky a vedení tří klinik MVDr. Michaela Riedlová také již asi dvacet let vystupuje v české televizi Nova, kde uvádí pořady o zvířatech. Michaela Riedlová je tedy ke spolupráci s Paw-Treats předurčena jako nikdo jiný v České republice a spolupráce s takovou osobností nás naplňuje velkým potěšením a hrdostí.