Příběh Paw-Treats

Paw-Treats, to je jedinečnost. Jedinečnost, která tkví ve výrobcích, partnerech, strategii i historii. V tomto videu se dozvíte více o historii Paw-Treats a motivaci vzniku společnosti. Zjistíte, co osobně motivovalo naše zakladatele a z čeho čerpali energii a odhodlání učinit z Paw-Treats něco tak jedinečného, jako je tato společnost dnes.