Odmítnutí odpovědnosti

Právní upozornění

Veškeré výrobky vyráběné společností Paw-Treats nejsou vhodné pro lidskou spotřebu a musí být uchovávány mimo dosah dětí. Prodej ani používání výrobků osobami mladšími 21 (slovy: dvacet jedna) let není povoleno. Tento produkt je třeba používat pouze v souladu s informacemi uvedenými na etiketě výrobku. Tento výrobek by se neměl podávat březím zvířatům nebo zvířatům v laktaci. Před použitím výrobku se obraťte na odborně způsobilou osobu (např. veterinář, lékař, lékárník nebo jiná podobná osoba nebo odborník), a to zejména, pokud má vaše zvíře zdravotní potíže nebo užívá léky. Žádné výroky ani údaje týkající se v první řadě konopí, kanabinoidů, CBD nebo jiných látek, a zejména druhu Cannabis sativa L., neprošly posouzením ze strany FDA nebo EFSA. Tento výrobek tudíž není určen k diagnóze, ošetřování, léčbě nebo prevenci jakéhokoli onemocnění.  

Obecně se doporučuje obrátit se před použitím jakéhokoli doplňku potravy nebo dietetického výrobku na znalou osobu, např. veterináře, lékaře, lékárníka nebo jinou podobnou osobu nebo odborníka. Veškerá práva k ochranným známkám a jakákoli jiná práva k nehmotným věcem jsou vyhrazena majiteli. Individuální úbytek hmotnosti může být různý. Výrobek může obsahovat stopy konopí. Kupující výslovně souhlasí s tím, že na něj po nákupu přechází odpovědnost za vlastnictví a jakékoli použití výrobku jako takového. Okamžikem koupě se výrobce a prodejce zříkají jakékoli právní odpovědnosti. Zakoupením výrobku vyjadřuje kupující bezvýhradný souhlas s ustanoveními a omezeními uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách. Při vytváření obsahu těchto webových stránek bylo postupováno s vysokou pečlivostí. Nepřejímáme však žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost tohoto obsahu.